מאמרים בנושא רשלנות רפואית

< חזרה לרשימת מאמרים

הליך הגשת תביעת רשלנות רפואית

אתם חושבים שנפגעתם כתוצאה מרשלנות רפואית אך לא יודעים מה לעשות? סבורים שנפלתם קורבן להתרשלות צוות רפואי אך חוששים מההליך?

מאמר זה בא להבהיר לכם את ההליך, צעד אחר צעד, על מנת שתדעו מה לעשות אם נפגעתם מרשלנות רפואית, ואיך לעשות זאת בצורה הטובה ביותר, לצורך מיצוי זכויותיכם.

 1. בחירת עורך דין:

השלב הראשון בטרם הגשת תביעה ברשלנות רפואית הוא בחירת עורך דין טוב. בטרם פנייתכם לעו”ד, עליכם לוודא עימו שזהו תחום המומחיות שלו, שיש לו ניסיון בתיקים מסוג זה וכי הוא בקיא בתחום. לאחר שביררתם את הנושא ובחרתם עו”ד אליו אתם רוצים לפנות, רצוי כי תשוחחו טלפונית עם עורך הדין (עוד בטרם פגישת הייעוץ), על מנת להסביר לו בקצרה אודות המקרה ולוודא כי הוא מוכן לטפל בתיק, וכן על מנת לוודא שיש “כימיה” ביניכם שכן התקשורת בין עורך הדין ללקוח הינה חשובה.

2. פגישת ייעוץ וחתימה על טפסים:

לאחר שתשוחחו טלפונית, תיפגשו עם עורך הדין ובמהלך הפגישה תוכלו לספר לו אודות המקרה שלכם, על מנת שיבחן את התיק מבחינה משפטית ויגיד לכם האם הוא סבור כי יש לכם “קייס” ומהם סיכויי התביעה. בפגישה זו יוסבר לכם אודות ההליך המשפטי, וייעשה תיאום ציפיות הדדי.

לאחר מכן, תתבקשו לחתום על מספר מסמכים הנדרשים לצורך ההליך:

  • ייפוי כוח- המייפה את כוחו של העו”ד לאסוף תיעוד רפואי בעבורכם, לייצג אתכם וללוות אתכם בהליך.
  • טופס ויתור על סודיות רפואית- עימו ניתן יהיה לאסוף את התיעוד הרפואי אודותיכם. טופס זה יועבר בהמשך ההליך גם אל הנתבעים על מנת שגם הם יוכלו לאסוף את מלוא התיעוד הרפואי אודותיכם.
  • הסכם שכר טרחה- בו יפורט שכר הטרחה בעבור הטיפול בתיק וההוצאות הנדרשות לצורך ההליך. שכר הטרחה מבוסס על אחוזים מהצלחה, מה שמבטיח לכם כי הסיכון עבורכם הוא מינימלי, שכן לא תצטרכו לשלם שכר טרחה אם התביעה (חלילה) תידחה.

לאחר החתימה על המסמכים, יחל עורך הדין את הטיפול בתיק.

3. איסוף התיעוד הרפואי:

הדבר הבסיסי והחשוב ביותר לצורך טיפול בתיק רשלנות רפואית הינו איסוף מלוא התיעוד הרפואי. באפשרותכם לאסוף את התיעוד הרפואי עוד בטרם פנייתכם לעו”ד, אך אם אין ברצונכם (או באפשרותכם) לעשות זאת, יוכל עורך הדין לאסוף את כל התיק הרפואי שלכם בעבורכם. נציין כי נדרש איסוף לא רק של התיק הרלוונטי מבחינת האירוע הספציפי לגביו אתם טוענים לרשלנות, אלא של כל התיק הרפואי לרבות מידע על העבר הרפואי שלכם. הדבר נדרש משתי סיבות עיקריות:

  • חשוב מאוד שהמומחה הרפואי אשר יבחן את התיק יידע את כל הפרטים אודות הרקע הרפואי שלכם והמחלות מהן סבלתם בעבר. הסיבה לכך היא שאם אתם טוענים שנגרם לכם נזק מסויים כתוצאה מטיפול רפואי, חשוב מאוד לדעת האם סבלתם מנזק דומה בעבר והטיפול הרפואי רק החמיר את מצבכם, או שמא הייתם בריאים לגמרי לפני הטיפול אך לאחריו מצבכם הבריאותי התדרדר והתחלתם לסבול מתופעות כאלה או אחרות.
  • סיבה נוספת בגינה חשוב שמלוא התיעוד הרפואי יהיה בפני עורך הדין כבר בתחילת ההליך, היא ניהול התביעה בצורה יעילה ואפקטיבית יותר. אחת הטענות העיקריות והנפוצות בכתבי הגנה של נתבעים בתביעות מסוג זה הינה כי כבר בטרם האירוע נשוא התביעה סבלתם מהנזק לו אתם טוענים, וכי בעצם הינכם מנסים “להלביש” את הנזק על טיפול רפואי כזה או אחר. לפיכך חשוב מאוד שיהיה לעו”ד כבר בתחילת ההליך את מלוא התיעוד הרפואי, על מנת שיוכל מראש לדעת מה העבר הרפואי והנזקים מהם סבלתם בעבר וכך יוכל להתכונן טוב יותר לניסיון ההגנה של הנתבעים, מבלי להיות מופתע מטענות כאלה ואחרות של הנתבעים.

4. הפניית החומר לרופא מומחה ועריכת חוות דעת רפואית:

ברגע שכל התיק הרפואי יהיה במשרד, יפנה עורך הדין במכתב מפורט עם תיאור הנסיבות ומלוא התיעוד הרפואי אל מומחה בתחום הספציפי בו אירעה לדעתו הרשלנות, לצורך בדיקת הדברים מבחינה רפואית ובחינה מעמיקה האם אכן היתה רשלנות בטיפול, מהו הנזק שנגרם והאם אכן נזק זה נגרם כתוצאה מאותה רשלנות.

הסיבה שחשוב להפנות את החומר לבחינה אצל רופא מומחה, היא שכל פרוצדורה רפואית כרוכה בסיכונים מסויימים ובתופעות לוואי, ולא כל נזק שנגרם מעיד בהכרח רשלנות של הצוות הרפואי. לאור האמור, המומחה יבחן את התיעוד הרפואי, וככל שיאשר כי היתה רשלנות בטיפול ונגרם נזק צמית כתוצאה מרשלנות זו, הוא יוכל להמשיך לכתיבת חוות דעת לבית המשפט הנדרשת לצורך הכנת התביעה.

5. כתב תביעה:

ברגע שחוות הדעת מוכנה, יכין עורך הדין כתב תביעה ויגישו לבית המשפט בצירוף חוות דעת המומחה. בכתב התביעה יפורטו נסיבות האירוע הרשלני וכן יובא פירוט של הנזקים שנגרמו לכם כתוצאה מרשלנות זו.

כתב התביעה מוגש בבית משפט על פי הערכה של שווי הפיצוי שנטען במסגרתו: כתב תביעה שסכום הפיצוי הנטען לו הינו עד 2.5 מיליון ש"ח, יוגש בבית משפט השלום, ואילו כתב תביעה שסכום הפיצוי הנטען לו הינו מעל 2.5 מיליון ש"ח, יוגש לבית משפט המחוזי. הערכת שווי הפיצוי המגיע נעשית על ידי עורך הדין, המעריך על פי ניסיונו ומקצועיותו את שלל הגורמים בגינם מגיע פיצוי, ובהתאם את שווי התביעה.

6. כתב הגנה וחוות דעת הנתבעים:

ברגע שכתב התביעה הוגש ונשלח אל הנתבעים, עליהם להגיש כתב הגנה תוך 30 יום מיום קבלת התביעה. לרוב, הנתבעים מבקשים ארכה לצורך הגשת כתב הגנתם, כאשר בזמן זה עליהם לאסוף את מלוא התיעוד הרפואי אודותיכם ולבחון אותו, להיפגש עם הרופאים הרלוונטיים ולשמוע גרסתם ולערוך כתב הגנה שינסה להתגונן ככל הניתן מהטענות המועלות בכתב התביעה.

לאחר הגשת כתב ההגנה יהא על הנתבעים לצרף חוות דעת רפואית מטעמם המבססת את טענותיהם. בשלב זה, תזומנו ככל הנראה לבדיקת מומחה מטעם הנתבעים, אשר יבדוק אתכם ויכתוב חוות דעת לצורך ההגנה בתיק. תפקידו של עורך הדין מטעמכם בשלב זה הוא לזרז את הנתבעים ככל שניתן ולמנוע הארכת ההליך לשווא.

7. משא ומתן לפשרה:

לאחר הגשת חוות הדעת של הנתבעים וככל שיש הסכמה בין הצדדים על כך שיש לבחון את האפשרות לסיים את התיק בפשרה, ינהלו הצדדים משא ומתן לסיום התיק בפשרה. בשלב זה התיק יכול להסתיים הן במשא ומתן שהתנהל בין עורכי הדין על הסכום בו יש לסיים את התיק, הן על ידי פנייה למגשר שייתן לצדדים הצעתו לפשרה, והן בדרך של העלאת הצעת פשרה על ידי השופט המטפל בתיק לאחר הגשת תחשיבי נזק לבית המשפט. נציין כי מרביתם של תיקי הרשלנות הרפואית מסתיים בפשרה, ובמעט התיקים אשר אינם נגמרים בפשרה, מתנהל ההליך במלואו תוך שהצדדים, בין היתר, מגישים ראיותיהם לבית המשפט.

8. שלב הראיות:

בשלב זה כל צד יגיש את הראיות הנדרשות להוכחת טענותיו. בין אם להוכחת הרשלנות (או חוסר הרשלנות), ובין אם להוכחת גובה הנזק לעבר ולעתיד. לאחר הגשת הראיות, ייקבע דיון אליו יזומנו כל הצדדים הרלוונטיים, וכל צד יהיה זכאי לחקור את הגורמים הרלוונטיים ולשאול אותם את כל השאלות הנדרשות על מנת להוכיח/לסתור את גרסתו. לאחר החקירות יגישו הצדדים סיכומים- סיכום של כל צד את כל מה שארע עובדתית ומשפטית בתיק, הטענות הנטענות, קביעת המומחים, הראיות הרלוונטיות והעדויות שנגבו. 

9. פסק דין:

בפסק הדין יכריע השופט בנוגע לכל השאלות שהיו במחלוקת בין הצדדים, ובין היתר: האם הטיפול נשוא התביעה היה רשלני, מה היה רשלני בטיפול ומה לא, מה הנזק שנגרם ומהו הפיצוי אותו יש לתת לתובע, אם בכלל.

אלו הם השלבים המרכזיים בהליך תביעה בגין רשלנות רפואית. הדברים אינם מסובכים כפי שנדמה והם בהירים לאנשי המקצוע.

אנו, כבעלי ניסיון רב בטיפול בתיקי רשלנות רפואית, נבצע את השלבים המפורטים בצורה המיטבית ביותר, ונעשה כל מאמץ להשיג עבורכם את הפיצוי המירבי בגין הנזקים שנגרמו לכם בגין רשלנות הצוות הרפואי. ככל והנכם סבורים כי נגרם לכם נזק בעקבות רשלנות רפואית, אנו נשמח לקבל אתכם לפגישת ייעוץ במשרדנו, ולתת לכם את המענה לכל שאלותיכם.

רשלנות רפואית