רשלנות בביצוע ברית מילה- נזק צמית לקטין
רשלנות רפואית