איחור באיבחון סרטן

מחלת הסרטן הינה מחלה מייסרת וקשה ווידועה לכל חשיבות האבחנה המוקדמת במחלה זו.

לשלב בו מאובחנת המחלה חשיבות מכרעת ביחס למספר וסוג הטיפולים אותם נצטרך לעבור ואף סיכויינו לחיות נוכח המחלה. הגורם אשר יכול לעזור לנו לאבחן את המחלה בזמן הוא למעשה הרופא המטפל, אשר בפניו אנו מתלוננים כאשר אנו סובלים מתסמין כזה או אחר והוא אמור לשלוח אותנו לבדיקות מעמיקות.

בחינת התיעוד הרפואי של לקוחות אשר אובחנה אצלם מחלת הסרטן, מלמדת כי רבים מהם התלוננו שוב ושוב אצל הרופא המטפל על תסמינים כאלו ואחרים במשך חודשים רבים ולעיתים אף שנים, אך תלונותיהם לא זכו להתייחסות נאותה מצד הרופא המטפל. הם לא נשלחו כמתחייב לבדיקות נוספות, דבר שהוביל להתדרדרות מהירה של מצבם ולאבחון מחלת הסרטן בשלב מתקדם ביותר. ללקוחות אלו, יש עילה לתביעה בגין איחור באבחון מחלת הסרטן, והם זכאים לפיצוי בגין הנזק שנגרם בגין האיחור באבחון וההרעה בפרוגנוזה כתוצאה מאיחור באבחון זה.

רשימת מאמרים

רשלנות רפואית