רשלנות בהריון

כל אמא יודעת וזוכרת היטב כי אל הרגשת השמחה וההתרגשות המלווה כל הריון, מצטרפים להם חששות לגורל העובר ומתחים לקראת כל בדיקה בהריון.

ייעוץ גנטי, בדיקות דם, מעקב גדילת עובר, מי שפיר, סיסי שליה, סקירות מערכות ועוד, אלו הן רק חלק מהבדיקות אותן ניתן ו/או צריך לעשות במסגרת ההריון. כל בדיקה שכזו, ולו הפשוטה ביותר, מביאה עימה דאגות חדשות ותקווה ש“הכל בסדר”. באם אחת מתוצאות הבדיקות אינה תקינה, נשלחים ההורים לבירור ומעקב נוספים, על מנת לוודא את פשר הממצא החריג, כאשר אם מתגלה בעיה בהריון לרוב האם תהא מאותו רגע במעקב הריון בסיכון גבוה (למשל: של רעלת הריון), או לחלופין אם מתגלה בעיה חמורה בעובר (למשל: מום כלשהו או תסמונת קשה) תישקל אף האפשרות להפסיק את ההריון.

לצערנו הרב, ישנם מקרים רבים בהם קיים ממצא לא תקין באחת הבדיקות, והצוות הרפואי לא מאבחן בעיה זו, או לחלופין מאבחן אך לא מייחס משקל מספק לממצא הבעייתי ולא שולח את ההורים לבירור מעמיק, דבר המוביל בהמשך ללידה מוקדמת או ללידת ילד עם מגבלה גופנית משמעותית חמורה ביותר, המשפיעה על חייו ועל חיי כל משפחתו.

מצב זה, בו בשל רשלנות הצוות הרפואי במהלך ההריון לא אובחנה הבעיה בעובר ולא הופסק ההריון ולכן נולד ילד עם מגבלה כה חמורה, נקרא “הולדה בעוולה” והוא מקים עילת תביעה להורים אשר יכולים לתבוע ולקבל פיצוי עבור מלוא הנזקים הישירים והעקיפים שלהם ושל ילדם.

ככל והינכם סבורים כי היתה רשלנות של הצוות הרפואי במהלך ההריון, והתרשלות זו גרמה לכם או לילדיכם נזקים, ניתן לפנות אל משרדנו ואנו נבדוק את המקרה באמצעות טובי המומחים בתחום.

רשימת מאמרים

רשלנות רפואית