רשלנות בניתוח

ניתוחים פשוטים ומורכבים מבוצעים מדי יום ביומו במטופלים רבים. בניתוחים, ולא משנה טיבם או מורכבותם, עלולים להיווצר סיבוכים רבים, אך לא כל נזק שנגרם בניתוח מעיד בהכרח כי היתה רשלנות בביצועו.

במסגרת בדיקה האם היתה רשלנות בניתוח, נעשית בחינה מעמיקה של השלבים הכרוכים בניתוח.
החל מהשלב הטרום ניתוחי- לגביו נבחנות שאלות כמו: האם ההחלטה על ביצוע הניתוח היתה נכונה, האם היתה חלופה טובה יותר מאשר ביצוע הניתוח, האם היתה הסכמה מדעת לניתוח והאם היתה הכנה נכונה לניתוח.

הניתוח עצמו- האם הניתוח בוצע בצורה נכונה, במיקום הנכון והמדוייק, האם ניתן טיפול נכון באם ארע סיבוך כלשהו במהלך הניתוח, האם הצוות היה מיומן מספיק והאם הניתוח בוצע בהצלחה.

השלב הפוסט ניתוחי- האם בוצע מעקב וביקורת נכונים לאחר הניתוח, האם היה צורך בבדיקות נוספות, האופן בו בוצעה שמירה על אסתטיקה ואופן הטיפול בזיהומים, ככל והיו.

ככל שנגרם לכם נזק בעקבות ניתוח כזה או אחר, אנו נסייע באיסוף התיעוד הרפואי ונבחן באמצעות טובי המומחים האם נזקיכם נגרמו כתוצאה מרשלנות הצוות הרפואי בכל אחד ואחד משלבי הניתוח, וככל שנגיע למסקנה שהיתה רשלנות בניתוח, אנו נגיש לבית המשפט תביעה בגינה נדרוש פיצוי על מלוא הנזקים, הישירים והעקיפים אשר נגרמו לכם בעקבות רשלנות הצוות הרפואי בניתוח.

רשימת מאמרים

רשלנות רפואית