מאמרים בנושא רשלנות רפואית

< חזרה לרשימת מאמרים

רשלנות בניתוח לייזר להסרת משקפיים- חוסר הסכמה מדעת

ניתוח לייזר להסרת משקפיים הפך להיות ניתוח שכיח ומקובל בשנים האחרונות, על אף שרבים לא מודעים לסיכונים הכרוכים בדבר ולטעויות שעלולות לקרות.

מ’, בן 41, פנה למכון עיניים לצורך בירור האפשרות לביצוע ניתוח לייזר להסרת משקפיים. מ’ הוכנס לפגישה עם הרופא אשר הסביר לו בקצרה על הניתוח ואמר לו כי מדובר בניתוח פשוט עם 99% הצלחה. כאשר הרופא נשאל על ידי מ’ מהו האחוז הבודד שלגביו הניתוח לא מצליח, ענה הרופא כי מדובר באנשים עם מספר מאוד גבוה, אך הדבר אינו רלוונטי לגבי מ’ כי המספר שלו יחסית נמוך. לאחר מתן ההסבר, נקבעה ל-מ’ פגישה נוספת לצורך ביצוע בדיקות התאמה. לאחר ביצוע הבדיקות, נאמר ל-מ’ כי יש לו יובש בעין אחת אך כי הוא מתאים לביצוע הניתוח, ולכן נקבע לו מועד לביצוע הניתוח.  ביום הניתוח הגיע מ’ למכון העיניים, וניתן לו כדור ואליום להרגעה טרם הניתוח. לאחר קבלת הכדור הוחתם מ’ על טופס הסכמה לניתוח ומספר דקות לאחר מכן בוצע לו הניתוח אשר עבר ללא סיבוכים. לאחר הניתוח ניתנו ל-מ’ טיפות עיניים והוא שוחרר לביתו.

מיד לאחר הניתוח החל מ’ לסבול מטשטוש בראייה, סינוורים, כאבי ראש ויובש חזק בעיניו.

לאור נזקיו הגיש מ’ תביעה כנגד מכון העיניים והרופא המנתח, במסגרתה טען כי הרופא התרשל הן לפני הניתוח- בכך שלא ביצע לו את מלוא הבדיקות הנדרשות והחליט על ביצוע הניתוח חרף קיומן של אינדיקציות המעידות על חוסר התאמתו לניתוח, והן באופן ביצוע הניתוח- באופן שגרם לו לנזקים ולנכות רפואית לצמיתות.

כן טען מ' במסגרת התביעה כי טרם הניתוח לא ניתנו לו מלוא ההסברים אודות הניתוח, ולא הוסבר לו כלל אודות הסיבוכים האפשריים ואודות האפשרות כי יסבול מיובש קשה קשה בעיניו או מטשטוש הראייה.

מנגד, הגישו הרופא ומכון העיניים באמצעות עורכי דינם כתב הגנה, במסגרתו טענו כי טרם הניתוח בוצעו לתובע כל הבדיקות הנדרשות וכי הוסברו לו כל הסיכונים והסיבוכים הכרוכים בניתוח, ולאחר קבלת הסברים אלו הוא הסכים לביצוע הניתוח ואף חתם על טופס הסכמה לניתוח.

בפסק דין שניתן ביום 25.1.10 קיבל בית המשפט את תביעתו של מ' ואת טענתו לרשלנות בביצוע ניתוח הלייזר להסרת המשקפיים שבוצע לו על ידי הנתבע. בית המשפט התרשם כי לתובע הוצג מצג לפיו הניתוח הינו עם אחוזי הצלחה גבוהים ביותר וכי מדובר בניתוח נטול סיכונים, ולא הוסברו לו מלוא הסיבוכים והסיכונים הכרוכים בניתוח. גם העובדה שטופס ההסכמה נחתם בצורה חפוזה, בסמוך לניתוח ולאחר ש-מ' קיבל כדור הרגעה, הינה חמורה ביותר ושוללת למעשה מהמנותח את הזכות לתת הסכמה אמיתית לניתוח. לאור זאת, כך נקבע, לא ניתנה הסכמתו מדעת של מ' לניתוח. בית המשפט קבע כי לו היו מוסברים לתובע כל הסיבוכים והסיכונים הכרוכים בניתוח, ייתכן כי היה בוחר שלא לבצעו. לאור הדברים הללו קבע בית המשפט כי הנתבעים חבים בנזקיו של התובע ובגין כך יש לשלם לו פיצוי בסך של כ-300,000 ₪, ולהוסיף לסכום זה שכר טרחת עו"ד והוצאות.

לעיון בפסק הדין: ת.א. 1857/06

רשלנות רפואית